Αστικό Κτέλ Καρδίτσας

Ανακοίνωση για μηνιαίες κάρτες διαδρομών

Κάνουμε γνωστό στο επιβατικό κοινό πως από το  ΙΟΥΝΙΟ του 2014 θα  χορηγούνται  από  τα   γραφεία του  Αστικού  Κτέλ  Ν.  Καρδίτσας   (Καρα΄ι΄σκάκη  και  Μακεδονίας )   Μ η ν ι α ί ε ς    κ ά ρ τ ε ς    α  π ε ρ ι ο ρ ί σ τ ω ν   δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  για κάθε ζώνη – διαδρομή χωριστά με τις παρακάτω  τιμές.

       Α΄ ΖΩΝΗ .  45 ΕΥΡΩ   ΧΡΩΜΑ  ΜΑΥΡΟ    Περιλαμβάνονται  τα τοπικά  δρομολόγια   εντός  της πόλης , Αρτεσιανό ,   Καρδιτσομάγουλα   ,  Παλιοκκλήσι ,   Σταυρός , Πρόδρομος , καθώς   και  οι  ενδιάμεσες  διαδρομές  από δημοτικό διαμέρισμα σε δημοτικό διαμέρισμα.)

         Β΄ΖΩΝΗ   55 ΕΥΡΩ    ΧΡΩΜΑ  ΚΟΚΚΙΝΟ         Περιλαμβάνονται   οι  διαδρομές .     Μητρόπολη , Φράγκο , Κρύα Βρύση , Ξυ-νονέρι , Αγ.Γεώργιος ,Ρούσσο ,Αγιοπηγή , Καλλίθηρο , Ζα΄ί΄μι ,Μέλισσα , Πτελοπούλα , Αγ. Θεόδωροι , Καρποχώρι , Γοργοβίτες ,Μυρίνη ,Ριζοβούνι και Λοξάδα .)

        Γ΄ΖΩΝΗ    65  ΕΥΡΩ      ΧΡΩΜΑ  ΠΡΑΣΙΝΟ  (Περιλαμβάνονται οι διαδρομές . Αμπελικό , Καλλιφώνι , Ματαράγκα , Κρανέα  ,Μακρυχώρι .)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία μας  για  την  έκδοση  των  μηνιαίων  καρτών  απεριορίστων διαδρομών  τα  παρακάτω   δικαιολογητικά .    Αστυνομική ταυτότητα  και  φωτογραφία  κατόχου για  την  τοποθέτηση της στην κάρτα.        

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ