Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 

Αγιοπηγή-ΖαΪμι

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΑΓΙΟΠΗΓΗ - ΖΑΙΜΙ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:00 - 8:20 - 9:30 - 10:45 - 12:30 - 14:25 - 16:20 - 18:15 - 21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:30 - 9:30 - 12:30 - 14:25

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:25 - 8:45 - 9:55 - 11:10 - 12:55 - 14:55 - 16:45 - 18:25 (ΕΞΩ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ) - 21:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 - 10:00 - 12:55 - 14:50

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Β

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).