Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 

Αγ. Γεώργιος

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - καφενειο "ΛΑΜΠΡΟΥΚΟ"ΑΦ. (Πίσω απο την πέτρινη τράπεζα)
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:05 - 8:20 - 10:30 - 12:00 - 13:25 - 14:40 - 16:20 - 18:15 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:20 - 10:30 - 13:40

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:20 - 8:40 - 10:50 - 12:20 - 13:55 - 15:00 - 16:40 - 18:35 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:40 - 10:50 - 14:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Β

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).