Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 

Άγιος Θεόδωρος

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ΜΠΑΡΚΑΛΗ ΘΩΜΑ
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΗΣ ΧΡ.

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 6:40 - 7:00 - 7:50 - 8:30 - 9:45 - 10:30 - 11:45 - 12:00 - 12:50 - 14:25 - 15:30 - 16:20 - 17:15 - 18:20 - 19:15 - 20:20 - 21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:45 - 10:30 - 12:00 - 13:45

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:05 - 7:25 - 8:25 - 9:00 - 10:20 - 11:00 - 12:25 - 12:30 - 13:30 - 13:55 - 15:55 - 16:50 - 17:50 - 18:50 - 19:50 - 20:50 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 9:05 - 10:50 - 12:20 - 14:05

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Β

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).