Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 
  • Αρχική
  • Δρομολόγια
  • Αστυνομία-Καρδιτσομάγουλα

Αστυνομία-Καρδιτσομαγούλα

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΕΝΑΝΤΙ ΞΕ. ΑΡΝΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - KAΦΕΝΕΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥΚΟ ΑΦ. (Δίπλα απο την πέτρινη τράπεζα)
  • ΕΠΙΣΤΡΟΓΗ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΑΘΗ ΘΕΟΔ. - ΤΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣ - ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓ.

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:45 - 9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 13:55 - 15:50 - 16:30 - 19:15 - 21:25
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:45 - 9:45 - 11:45 - 13:55

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:55 - 9:10 - 10:10 - 11:10 - 12:10 - 13:10 - 14:10 - 16:00 - 16:40 - 19:25 - 21:35
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:55 - 9:55 - 11:55 - 14:05

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Α

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).

Η γραμμή εξυπηρετεί τα ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΣΧΟΛΕΙΑ-ΟΑΕΔ. Τα δρομολόγια με την ένδειξη ΜΑΘ, εκτελούνται μόνο όταν λειτουργούν τα σχολεία.