Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 
  • Αρχική
  • Δρομολόγια
  • Εργατικά-Ρούσσο-Κλινική Καντερέ

Εργατικά-Ρούσσο-Κλινική Καντερέ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΡΟΥΣΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:00 - 7.10 ΜΑΘ - 8:20 - 9:45 - 11:45 - 14:25 - 16:20 -18.15 - 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:15 - 9:30 - 11:45 - 13:50

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:35 - 8:45 - 10:10 - 12:15 - 14:55 - 16:50 - 18.50 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:45 - 10:05 - 12:05 - 14:25 (ΕΞΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Β (ΡΟΥΣΣΟ)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Α (ΚΑΝΤΕΡΕ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).