Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 
  • Αρχική
  • Δρομολόγια
  • Φαναρίου-Παλιοκκλήσι

Φαναρίου-Παλιοκκλήσι-Εργατικά Φαναρίου

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΦΑΝΑΡΙΟΥ - ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝ. ΑΡΝΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥΚΟ ΑΦ. (Δίπλα στην πέτρινη τράπεζα)
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝ.

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 6:40 - 7:30 - 9:15 - 10:15 - 11:30 - 13:15 - 14:00 ΑΠΟ ΤΡΙΚ. ΜΑΘ - 17:15 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:00 - 9:15 - 12:50

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:20 - 8:00 - 9:25 - 10:50 - 11:45 - 13:55 - 18:00 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:35 - 9:25 - 13:30

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Α

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).