Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 

Φράγκο

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΦΡΑΓΚΟ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥΚΟ ΑΦ. (Πίσω στην πέτρινη τράπεζα)
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:20 - 9:30 - 12:15 - 13:35 - 14:45 - 15:25 - 17:20 - 19:15 - 21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:25 - 9:30 - 12:15 - 14:35

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:40 - 9:50 - 12:35 - 13:55 - 15:05 - 15:45 - 17:40 - 19:35 - 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:45 - 9:50 - 12:35 - 14:55

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Β

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).