Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 
  • Αρχική
  • Δρομολόγια
  • ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΟΑΕΔ

ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΟΑΕΔ

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΙΕΚ - ΤΕΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΑΕΔ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝ. ΑΡΝΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΥ ΑΦ. (Δίπλα στην πέτρινη τράπεζα)
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 6:15 ΤΕΤ - 7:10 - 7:44 - 7:50 ΜΑΘ - 8:05 ΜΑΘ - 8:10 - 8:30 ΜΑΘ - 9:00 - 9:20 ΜΑΘ - 9:30 - 9:45 ΜΑΘ - 10:00 - 10:20 ΜΑΘ - 10:45 - 11:00 - 11:15 ΜΑΘ - 11:45 - 12:00 - 12:20 - 13:00 - 13:25 - 13:55 - 14:20 - 15:30 - 15:50 - 16:30 - 17:15 - 19:15 - 21:20 - 21:25
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:45 - 8:15 - 9:45 - 10:45 - 11.45 - 12:20 - 13:50 - 14:20

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 6:55 ΤΕΤ - 7:50 - 8:05 - 8:10 - 8:55 - 9:20 - 9:35 ΜΑΘ - 9:55 ΜΑΘ - 10:05 - 10:20 - 10:40 ΜΑΘ - 11:25 - 12:05 - 12:20 - 13:00 - 13:20 - 14:05 - 14:10 - 14:20 - 15:05 - 16:10 - 16:50 - 17:55 - 19:35 - 19:55 - 21:05ΜΑΘ - 21:45 - 10.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:10 - 8:55 - 10:05 - 11:15 - 12:05 - 12:55 - 14:10 - 14:50

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Α

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).

Η γραμμή εξυπηρετεί τα ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΣΧΟΛΕΙΑ-ΟΑΕΔ. Τα δρομολόγια με την ένδειξη ΜΑΘ, εκτελούνται μόνο όταν λειτουργούν τα σχολεία.