Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 

Καρποχώρι

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ΜΠΑΡΚΑΛΗ ΘΩΜΑ
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. - ΣΚΩΡΡΑ ΠΕΡΔ

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:00 - 8:30 - 10:30 - 12:00 - 14:25 - 16:20 - 18:20 - 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:45 - 10.30 - 12:00 - 13:45

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:20 - 8:50 - 10:50 - 12:20 - 14:45 - 16:40 - 18:40 - 20:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 9:05 - 10.50 - 12:20 - 14:05

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Β

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).