Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 

Λοξάδα

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΛΟΞΑΔΑ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝ. ΑΡΝΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΥ ΑΦ. (Δίπλα στην πέτρινη τράπεζα)
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 6:40 ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑΣΜΑ - 7:30 ΜΑΘ - 17:15 ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑΣΜΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ:

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 7.10 ΑΠΟ ΑΓΙΑΣΜΑ - 7.45 ΜΑΘ -5.45 ΑΠΟ ΑΓΙΑΣΜΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:05 - 7:55 ΜΑΘ - 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ:

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Β

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).