Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 
  • Αρχική
  • Δρομολόγια
  • Μέλισσα-Πτελοπούλα

Μέλισσα-Πτελοπούλα

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΜΕΛΙΣΣΑ - ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ΜΠΑΡΚΑΛΗ ΘΩΜΑ
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:20 ΑΠΟ ΕΣΤΙΑ - 10:15 - 13:20 - 14:25
ΣΑΒΒΑΤΟ: 9:00 - 13:15

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:35 - 10:30 - 13:35 - 14:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 9:15 - 13:30

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Β

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).