Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 

Μυρίνη

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΜΥΡΙΝΗ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ΜΠΑΡΚΑΛΗ ΘΩΜΑ
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 6:55 - 8:30 - 11:00 - 13:20 - 14:25 - 15:20 - 17:15 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:55 - 11:00 - 14:25

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:20 - 8:55 - 11:20 - 13:40 - 14:45 - 15:45 - 17:35 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:25 - 11:15 - 14:40

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Β

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).