Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 

Πρόδρομος

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ΜΠΑΡΚΑΛΗ ΘΩΜΑ
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 6:40 - 6:55 - 7:00 - 7:20 ΕΣΤΙΑ - 7:50 - 8:30 - 9:45 - 10:30 - 11:00  - 11:45 - 12:00 - 12.50 - 13:20 - 14:25 - 15:20 - 13:30 - 16:20 - 17:15 - 18:20 - 19:15 - 20.20 - 20:30 - 21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 6:55 - 7:55 - 8:45 - 9.45 - 10:30 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 13:45 - 14:25

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:10 - 7:35 - 8:30 - 9:00 - 10:25 - 11:00 - 11:35 - 12:30 - 13:30 - 14:00 - 14.05 - 15.05 - 16:05 - 16:50 - 17:55 - 18:50 - 20:55 - 21:05 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:30 - 8:20 - 9:20 - 10.15 - 11:00 - 12:30 - 13:30 - 14:15 - 15:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Α

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).