Αστικό Κτέλ Καρδίτσας
 
  • Αρχική
  • Δρομολόγια
  • Σταθμός ΟΣΕ-Νοσοκομείο

Σταθμός ΟΣΕ-Νοσοκομείο

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  • ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:: ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓ. - ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΤΣΙΚΑ ΣΤΕΡΓ.

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 6:40 - 7:05 - 7:20 - 7:45- 8:20 - 8:30 - 9:00 - 9:30 - 10:00 - 10:30 - 10:45 - 11:30 - 12:00 - 12:15 - 13:00 - 13.25 - 13:35 - 14.40 - 14:45 - 15:25 - 16:20 - 17:20 - 18:15 - 19:15 - 20:30 - 21:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:25 - 8:20 - 9:30 - 10:30 - 12:15 - 13:40 - 14:35

ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 7:05 - 7:45 - 8:00 - 8:55 - 9:05 - 9:15 - 9.45 - 10:05 - 10:30 - 11:05 - 11:15 - 11:45 - 12:35 - 12:50 - 12:55 - 14:10 -14.35 - 15:20 - 16:05 - 16:55 - 17:55 - 18:50 - 19:55 - 21:05 - 22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 - 9:00 - 10:05 - 11:15 - 12:50 - 14:10 - 15:10

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΖΩΝΗΣ Α

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ώρες αναχωρήσεως και επιστροφής μπορεί να αποκλίνουν με βάση την κυκλοφορία - ανταπόκριση των λεωφορείων (Ώρες αιχμής κυκλοφοριακού).

 

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © Αστικό Κτελ Καρδίτσας 
Created By This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.